Pentru a-ți oferi o experiență de navigare personalizată, folosim cookies. Pentru mai multe informatii și modul cum le folosim, te rugăm citește Politica de confidenţialitate şi cookies a site-ului.

Am înțeles!
Ai fost dezabonat de la newsletterul BalneoMedica.ro! ÎNCHIDE
Te-ai abonat cu succes la newsletterul BalneoMedica.ro! ÎNCHIDE

Contract cu Turistul

Contract privind Pachetul de servicii de calatorie 

Nr. .......... din ........... 


Partile contractante 


Top Travel Office SRL, cu sediul social în Bucuresti, Bulevardul Dacia nr. 20, birou HDR2, etaj 5, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.: J40/7075/2020, C.I.F.: RO24413926,titulara a Licentei de Turism Organizator 183 cu sediul în Bucuresti, Bulevardul Dacia nr. 20, birou HDR2, etaj 5, sector 1, reprezentata prin Marin Maria Elisabeta în calitate de Administrator, denumita în continuare Agentia, 


si turistul/reprezentantul turistului, domnul/doamna ...............………………………., domiciliat/domiciliata în ...........………...................................................…………..., telefon fix………………..mobil............……….., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ....… nr. ...........…..., eliberat/eliberata de ..............…. la data de ...........……......., au convenit la încheierea prezentului contract. 


Au convenit la încheierea prezentului contract.


Obiectul contractului

1.1 Îl constituie vânzarea de către Agenție a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract și eliberarea documentelor de plată și călătorie.


Pachetul de servicii este organizat si vandut pe cont propriu de Top Travel Office SRL in calitate de agentie organizatoare;

Pachetul de servicii este vandut de Top Travel Office SRL in calitate de agentie intermediara, in contul agentiei organizatoare Societatea __________________________ cu sediul in _______________________________________________________________,

tel. ____________________, e-mail _______________________________, CUI _________________, J__/_________/____________, titulara a licentei de turism __________________________, scrisoare de garantie emisa de ___________________________________ seria __________ nr _______________ privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turisti


1.2 Servicii contractate / numar de persoane/ nume si prenume beneficiari:


…………………………………………...................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................................................


Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului (confirmata, neconfirmata - in curs de confirmare)


.....................................................................................................................................................................................................


In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa sau va returna integral avansul. II. Încheierea contractului 

2.1. Contractul se încheie după caz în oricare din următoarele situații:


a) în momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii turistice inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice;

b) în momentul în care turistul primește confirmarea scrisă a rezervării de la Agenție. Este responsabilitatea agenției de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, agenția poate solicita un avans cuprins intre 20 - 50 % din prețul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcție de data la care turistul solicita serviciile sau de tipul serviciilor (nerambursabile). Daca inscrierea intervine cu mai putin de 30 zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral. In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea.

În cazul în care turistul decide să renunțe la călătoria turistică dupa depasirea pragurilor de anulare mentionate (in functie de fiecare rezervare), datorează agenției penalități conform cap. VI din prezentul contract.

În cazul în care turistul nu a achitat sejurul sau a achitat insa anularea ulterioara se incadreaza in termenii de anulare gratuita din facturi/contract poate considera că voiajul nu a fost rezervat și are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite.

c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă și/sau tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agenției de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.


2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziția turistului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul agenției sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax, etc.), obligația de informare a turistului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de agenție, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat turistului în modalitățile prevăzute mai sus, conține informațiile prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Informațiile și fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative și au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea și cantitatea serviciilor contractate de turist.


2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie.


2.4. Informatiile privind statele pe teritoriul carora, la data incheierii prezentului contract, este decretata stare de urgenta ori in privinta carora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de calatorie, sub forma de avertismente sau atentionari, sunt publice si pot fi consultate accesand http://www.mae.ro/travel-alerts. Prin urmare, Turistul intelege sa contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor informatii sau alerte.


III. Preţul şi modalităţi de plată 

3.1. Preţul contractului este de . . . . . . . . . . şi se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi TVA. Dacă preţul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie turistului, site-ul Agenţiei, alte mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură. 

3.2. Modalităţi de plată: 

3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans de 20 - 50 % din preţul stabilit sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii turistice. Taxa de procesare a rezervarii, in valoare de 100 RON/persoana este inclusa in pachet. Aceasta taxa este nerambursabila in cazul anularii rezervarii (din motive independente de agentie), dar poate fi folosita ca avans pentru o noua rezervare prin intermediul Balneomedica.ro.

3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel: 

a) pentru serviciile turistice care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de Agenţie în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare; 

b) pentru serviciile turistice care nu necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de Agenţie în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare;

3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de referinţă al BNR din ziua emiterii facturii + 2% riscul valutar. 

3.4. Contravaloarea serviciilor turistice interne se poate achita si cu vouchere de vacanta.

Plata serviciilor turistice se face respectand prevederile OUG nr. 2/2018, a normelor metodologice si anexelor acesteia . In cazul in care turistul renunta la pachetul de servicii turistice achizitionat cu vouchere de vacanta, agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii turistice la o valoare initiala minus comisioanele de anulare aferente conform prevederilor capitolului V, art. 1 sau mai mare celui achizitionat initial cu plata diferentei de pret. Conform OUG nr. 2/2018 in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii turistice de catre turist, agentia de turism nu poate restitui turistului voucherele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani.

3.5. Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta poate cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei.


IV. Drepturile si obligatiile Agentiei 

4.1 Agenţia se obligă să furnizeze turistului un bon de comandă, numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenţiei de turism şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care se regăsesc în oferta proprie a agenţiei de turism sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, Agenţia poate furniza turistului un bon de comandă, dacă consideră necesar. 

4.2. În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, Agenţia are obligaţia de a informa turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii călătoriei. 

În cazurile prevăzute la pct. 4.7 lit. b) şi c), informarea se va face în timp util pentru a permite turistului să decidă începerea călătoriei. 

4.3. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. Orice modificare/anulare din partea turistului a biletelor de avion este supusă termenilor si condițiilor impuse de compania aeriana, Agenția neputând fi ținută răspunzatoare pentru acestea.

4.4. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat. 

4.5. Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării. 

4.6. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată: 

a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate; 

b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice; 

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate. 

4.7. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri: 

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului; 

b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice; 

c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil. 

In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, turistul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.

4.8. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu 15 zile, dar nu mai puţin de 3 zile, înainte de data plecării, următoarele informaţii: 

a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse; 

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului; 

c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului; 

d) obligaţiile turistului prevăzute la pct. 5.10, 5.11 şi 5.13. 

4.9. Agenţia parte în contract este obligată să acorde prompt asistenţă turistului aflat în dificultate, este obligată să acorde asistență în cazul în care călătorul se află în dificultate, în conformitate cu art. 17 din O.G. nr. 2/2018, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

4.10. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele si pentru agentie. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele cumparate de la receptia hotelurilor, avand in vedere ca turistii vor avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Pretul excursiilor se calculeaza in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neintrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fi majorate proportional, fie excursia poate fi anulata, iar turistii putand opta pentru achizitionarea excursiei de la receptia hotelului in functie de disponibilitati.

4.11. Exista unele destinatii care includ parcuri nationale, rezervatii naturale sau zone cu clima extrema (safari, croaziere, incursiuni dincolo de cercurile polare, catarari, alpinism, dar fara caracter limitativ), in care desi vor fi facute toate eforturile pentru mentinerea programului stabilit, acesta poate fi modificat chiar dupa stabilirea itinerarului final, datorita reglementarilor autoritatilor parcurilor nationale, aparitiei unor conditii meteo nefavorabile (inchiderea unor trasee datorata sezonului ploios sau migrarii ghetarilor, inundatii, alunecari de teren, etc.), blocarii unor zone de trekking, hiking sau safari, migratiei animalelor, sau datorita unor situatii generate de companii aeriene locale sau de catre hotelierii din zona respectiva. Noul itinerar va fi adus la cunostinta Turistului imediat ce apar noile schimbari.   

4.12. In cazul calatoriilor de grup organizate de catre partenerii agentiei, numite Circuit de Grup cu Insotitor, se trimite un reprezentant care va insoti grupul de turisti si va supraveghea bunul mers al vacantei in numele companiei, asigurandu-se ca programul se desfasoara conform specificatiilor. Insotitorul de grup ofera turistilor participanti asistenta in situatii de urgenta, asigura interfata cu partenerii locali, face traducerea prezentarilor oferite de catre ghidul local si comunica informatii cu privire la itinerarii, ori excursii optionale. El nu are atestarea legala si nici calificarea unui ghid turistic.   4.13. Insotitorul de grup poate modifica la fata locului programul circuitului pe zile, inclusiv ordinea in care se viziteaza obiectivele turistice, in functie de anumite conditii obiective (conditii meteo nefavorabile, etc.), dar fara a se afecta structura generala a programului.V. Drepturile si obligatiile turistului 

5.1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul, în conformitate cu art. 10 din O.G. nr. 2/2018. Cesiunea se efectueaza daca este posibila unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligația de a anunța în scris Agenția cu cel puțin 5 zile înaintea datei de plecare. Între turistul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terța persoană (cesionarul) și agenția de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate și cesionate.


Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine după caz fie cedentului, fie cesionarului, și niciodată Agenției de turism (debitorului cedat). In acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum și cesionarul, sunt responsabili în mod solidar la plata prețului călătoriei și a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.


5.2. În cazul sejururilor de odihnă și/sau de tratament cu locul de desfășurare în România, turistul are obligația să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regulă la ora 18,00 a zilei de intrare și se termină de regulă la ora 12 a zilei de ieșire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă și/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spațiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a turistului. In functie de destinatie, orele de intrare, respectiv iesire, se pot modifica si sunt decise de unitatea hoteliera.


5.3. În cazul în care prețurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia/denunța unilateral contractul, având însă dreptul la rambursarea imediată de către Agenție a sumelor plătite, inclusiv comisionul.


5.4. Turistul este obligat să comunice Agenției, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înștiințării prevăzute la cap. IV pct. 4.2 privind modificarea prevederilor esențiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, în cazul aplicării clauzelor prevăzute în cap. IV pct. 4.7. literele b) și c), hotărârea sa de a opta pentru:


a) rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului fără plata penalităţilor; sau 

b) acceptarea noilor condiţii ale contractului. 


5.5. În cazul în care turistul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condițiile cap. IV pct. 4.2. se consideră că toate modificările au fost acceptate și turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.


5.6. În cazul în care turistul reziliază/denunță unilateral contractul în temeiul pct. 5.4. sau Agenția anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:


a) să accepte la același preț un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenție;

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenție, cu rambursarea imediată a diferenței de preț, în sensul rambursării diferenței de preț dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.


5.7. În toate cazurile menționate la pct. 5.6., turistul are dreptul să solicite Agenției și o despăgubire, cuantumul căreia poate fi stabilit prin acordul comun al părților sau în baza unei hotărâri a instanței de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inițial, cu excepția cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menționat în contract, iar Agenția a informat în scris turistul cu cel puțin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

b) anularea s-a datorat unui caz de forță majoră (circumstanțe imprevizibile, independente de voința celui care le invocă și ale căror consecințe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unității de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.7 lit. b).

c) anularea s-a făcut din vina turistului.

5.8. Turistul are dreptul să rezilieze/denunțe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunțarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenția pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor Cap. VI din prezentul contract, cu excepția cazurilor de forță majoră definite conform legii, survenite dupa incheierea contractului si dovedite prin inscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau orice alt mijloc de proba. Despăgubirea se poate ridica la maximul prețului pachetului de servicii turistice contractat.


5.9. În cazul în care turistul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia va rezolva cerinţele turistului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către turist. 

Dacă turistul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VI la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract. 

5.9.1. Turistul ajuns la destinatie este obligat sa sesizeze toate greselile si neconcordantele fata de serviciile comandate imediat dupa constatarea lor, pe loc, in scris, atat reprezentantului local al Agentiei , cat si direct prestatorului local de servicii (dupa caz) si de asemenea trebuie sa i se confirme, in scris, preluarea reclamatiilor. Reclamatiile ulterioare nu vor fi luate in considerare. In cazul in care Turistul nu poate face aceasta sesizare intr-o limba de circulatie internationala, o va face in limba romana si o va data, urmand ca reprezentantul Agentiei dupa traducere sa o trimita la reprezentantii locali, pentru a fi solutionat. 


5.10. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie. 

5.11. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi. 

5.12. Turistul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenţia de turism sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză. 

5.13. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către turist a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră si MAE. În cazul în care turistul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, obtinerea vizei, sau în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei. 

5.14. Agenţia de turism recomandă turiştilor contactarea acesteia cu pana la 2 saptamani inainte de plecare - maxim 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.). 

5.15. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turişti, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 

5.16. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui alineat. 

Majoritatea unitatilor de cazare au introdus (si au impus pe plan international) sistemul ca turistului sa i se solicite la check-in un card de credit (pe care pot bloca o anumita suma) sau o suma cash, ca o garantie de plata a serviciilor suplimentare neacoperite de voucher, ce pot fi achizitionate in unitatea respectiva (consumatie restaurant, room-service, servicii SPA, etc.). Turistul este obligat sa verifice cu atentie nota de plata inaintea semnarii acesteia si sa nu accepte sub nici o forma plata unor taxe si servicii deja specificate in voucher, orice reclamatie ulterioara nu va fi luata in consideratie. Suma blocata pe acest card, ca si perioada in care se face deblocarea ei, depinde de politica unitatii de cazare respective, iar Agentia nu poate fi facuta in nici un fel responsabila de acest lucru. 

5.17. Turistul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta. 

5.18. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. .   


VI. Renuntari, penalizari, despagubiri 

6.1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

6.1.1. În cazul serviciilor turistice externe, penalizările sunt specificate în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, email-uri, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie turistului, site-ul Agenţiei, alte mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură.

6.1.2. În cazul serviciilor turistice interne, penalizările sunt specificate în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie turistului, site-ul Agenţiei, alte mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură. În cazul în care nu sunt menționate politici speciale de anulare, în înscrisurile primite (email, facturi, contract), se aplică politicile generale, penalizarea avansului achitat (în cazul neachitării diferenței) sau integral în cazul neprezentării la sejur, fără anunțare în prealabil.

6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenţia şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1. 

6.3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale. 

6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia. 

6.4.1. In cazul in care Turistului i se solicita direct de catre furnizor, plata unor servicii care erau incluse in serviciul turistic, este obligat sa contacteze de urgenta Agentia pentru clarificarea situatiei. In cazul in care Agentia nu a fost contactata imediat la numarul de urgenta, aceasta nu poate fi facuta raspunzatoare de rambursarea acestor sume.  

6.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. c) sau d), respectiv 6.1.2 lit. b) sau c) se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia. 

Daca anularea unor servicii a intervenit datorita modificarii imprevizibile a orarului de zbor, Turistul nu este indreptatit sa ceara despagubiri Agentiei, ci doar Companiei aeriene care a efectuat zborul, conform Conditiilor generale de rezervare si vanzare a biletelor de avion.

Daca in timpul calatoriei Turistul nu mai doreste sa beneficieze de serviciile achitate sau renunta la unele dintre ele, nu mai poate cere despagubiri. Turistul trebuie ca, in cazul planificarii legaturilor, a concediilor, a intalnirilor de afaceri etc., sa ia in considerare posibilitatea unor intarzieri considerabile. Modificarea orarului de zbor in mod imprevizibil, nu poate reprezenta motiv de reziliere a contractului din partea Turistului. 


6.6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare. 

6.7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract. 

6.8. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia. 

6.9. Toate sumele menţionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 şi 6.5 se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată. 


VII Calatoria Minorilor  


6.10. Copiii sub 18 ani care calatoresc singuri sau doar cu unul dintre parinti, vor trebui sa prezinte autoritatilor vamale acordul ambilor parinti sau al celui care nu-i insoteste (dupa caz), autentificat la notariat.   

6.11. In cazul in care calatoria implica si eliberarea unui bilet de avion, se vor urma prevederile din Anexa 2, Conditiile generale de rezervare si vanzare a biletelor de avion.   6.3. Daca minorul are varsta de pana la 14 ani, contractul se efectueaza si se semneaza de catre parinti, ca reprezentanti legali al minorului, sau de catre parintele caruia i s-a incredintat minorul, in cazul in care parintii sunt divortati.   

6.12. Daca minorul a implinit varsta de 14 ani, acesta semneaza contractul alaturi de catre parinti, ca ocrotitori legali al minorului, care il asista pe acesta si ii incuviinteaza actele, sau de catre parintele caruia i s-a incredintat minorul, in cazul in care parintii sunt divortati.   

6.13. In cazul in care parintii sunt divortati, pentru calatoria minorului sunt necesare urmatoarele documente:   

a) Hotararea judecatoreasca de incredintare a minorului, definitiva si irevocabila, in cazul in care minorul este insotit de parintele caruia i-a fost incredintat;   

b) Hotararea judecatoreasca de incredintare a minorului, definitiva si irevocabila si declaratia notariala privind acordul din partea parintelui caruia i s-a incredintat minorul (sau cel putin declaratia notariala), daca minorul este insotit de catre celalalt parinte (caruia nu i s-a incredintat minorul);  

c) Hotararea judecatoreasca de incredintare a minorului, definitiva si irevocabila si o declaratie notariala privind acordul din partea parintelui caruia i s-a incredintat minorul, privind insotirea copilului de catre o alta persoana majora, in cazul in care minorul calatoreste fara a fi insotit de parinti.   


VIII. Reclamatii 

7.1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la faţa locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanţilor locali ai turoperatorului). 

    Datele de contact ale Agenţiei: 

    Telefon: 021.327.47.27/0724 300 003

    Fax: 021.227.28.91

    E-mail: contact@balneomedica.ro

7.2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin, după caz. 


IX. Asigurari 8. Conform prevederilor art. 3, modificat prin Ordinul 562/2014: In cazul in care pachetul turistic este organizat de o alta agentie, touroperator, turistul este asigurat si pentru insolvabilitatea ori falimentul agenţiei de turism touroperatoare în contul căreia este vândut pachetul de servicii turistice. In functie de agentia partenera care va derula programul condiţiile şi termenele în care turistul poate solicita plata despăgubirilor se vor specifica punctual pe factura sau oferta turistica.

Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei, la FONDUL DE GARANTARE A CAPACITATII FINANCIARE IFN S.A, cu sediul in Ploiesti, str. Duca Voda, nr. 23, Jud. Prahova, cu Scrisoarea de garantie privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre sau pe seama calatorilor in cazul insolventei Seria IAT nr. 6, din 13.10.2021, afisata pe pagina web www.balneomedica.ro.

8.2. Conditiile in care Calatorul va fi despagubit de catre FONDUL DE GARANTARE A CAPACITATII FINANCIARE IFN S.A in cazul insolvabilitatii

agentiei sunt:

- In baza unei declaratii din partea beneficiarului cu privire la culpa persoanei garantate, in conformitate cu contractul de garantare incheiat pe baza caruia a fost emisa prezenta, in cazul in care ordonatorul nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin si felul in care acesta este in culpa, astfel cum sunt acestea prevazute in OG nr.2/2018.Orice cerere de plata si declaratie trebuie sa contina semnatura reprezentantului legal al Beneficiarului care trebuie sa fie certificata de catre banca sau de catre un notarpublic. Cererea si declaratia trebuie certificata si trebuie sa fie trimise la adresa sediului social din Ploiesti, str. Duca Voda nr.23, jud. Prahova, cel mai tarziu la data de 17.10.2022, moment in care aceasta garantie va expira.

8.2.3. Documentele justificative constau in principal in:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

b) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de Calator;

c) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. FONDUL DE GARANTARE A asiCAPACITATII FINANCIARE are dreptul sa solicite Calatorului si alte documente justificative.

X. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele: 

a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz; 

b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice; 

c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia turistului, în format tipărit sau pe suport electronic. 

d) dupa caz, ANEXA 1, partea A sau B


XI. Dispozitii finale

9.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

9.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999, republicată. 

9.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul. 

9.4. Turistul declară că Agenţia de turism l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999, republicată. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, turistul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta agenţiei de turism. 


XII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


10. Datele cu caracter personal prelucrate de Top Travel Office SRL


Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor.


În contextul rezervării, intermedierii, ofertării și comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri comercializate de către Top Travel Office SRL, și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastră, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.


În acest sens, Top Travel Office SRL poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor, apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (daca este cazul).


10.1. Persoanele vizate


Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către Top Travel Office SRL, exclusiv în scopul mai jos menționat sunteți dumneavoastră, în calitate de călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.


10.2. Scopurile colectării datelor cu caracter personal


Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:


Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.;

In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

10.3. Top Travel Office SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția turoperatorilor, unităților de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor Top Travel Office SRL de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, în cazul în care fără partajarea datelor dumneavoastră nu ați putea beneficia de toate aceste servicii menționate mai sus) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.


10.4. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal


Destinatarii datelor înseamnă orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fără a se limita la: tur-operatori, unități de cazare, transportatori, alte persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, a altor servicii turistice, desfășurarea evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri, autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate), etc.


Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către Top Travel Office SRL și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.


10.5. Durata prelucrării datelor cu caracter personal


În vederea realizării scopului menționat, Top Travel Office SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților Top Travel Office SRL, pana în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., veti exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care Top Travel Office SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu veti exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Top Travel Office SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne Top Travel Office SRL și/sau vor fi distruse.


10.6. Drepturile persoanelor vizate


În relația cu Top Travel Office SRL, dumneavoastră beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.


Dreptul de a fi informat înseamnă că aveți dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate și motivul prelucrării.  


Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.


Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.


Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.


Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.


Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.


Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Top Travel Office SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.


Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă. Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia:

este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date; este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, masuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, Top Travel Office SRL poate: fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate; fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro


10.7. Exercitarea drepturilor dumneavoastră


Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa Top Travel Office SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa: Bulevardul Dacia nr. 20, birou HDR2, etaj 5, sector 1, Bucuresti sau prin transmiterea unui e-mail către contact@balneomedica.ro. 


10.8. Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat(ă) corect, complet, ați luat cunoștința de continutul acestui document, il înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:


-  faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislația în vigoare și  în prezentul document va fi efectuată în scopul rezervării, intermedierii, ofertării și/sau comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, desfășurării evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri;


- faptul că Top Travel Office SRL va prelucra datele dumneavoastră personale doar în măsura în care acest demers este necesar scopului menționat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.


Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Top Travel Office SRL, puteti accesa site-ul www.haisitu.ro sectiunea Politica de confidentialitate si Termeni si conditii.


10.9 CONSIMŢĂMÂNTUL PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR (se va completa doar daca vor exista minori - beneficiari indirecti ai serviciilor contractate)


Subsemnatul(a), ..........................................................................................., (nume – prenume: părinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali), in calitate de ........................................................................................................................... (parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali) al minorului / minorilor .............................................. ............................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... in varsta de ....................................... ani, prin prezenta consimt în numele său (lor) ca Top Travel Office SRL să poată prelucra datele cu caracter personal legate de numele și vârsta minorului(lor), serie si numar pasaport / carte de identitate, în scopul rezervarii / comercializarii pachetelor turistice / biletelor de avion al căror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.


Prin semnarea prezentului contract confirm că am citit, am fost informat(ă) corect, complet, am luat cunoștință și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, cât și protecția datelor personale ale minorului.


10.10. Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente.


10.11. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.


Agentia, 

Denumire: Top Travel Office SRL

Reprezentant: Maria Elisabeta Marin 

Stampila …........................ 


Turist, 

Nume ............................. 

Prenume ….....................
Parte integranta din contract, dupa caz:


Anexa 1 (partea A). Se aplica in cazul contractelor privind pachetele de servicii de călătorie încheiate pe website, prin utilizarea de hyperlinkuri.

Anexa 1 (partea B). Se aplica in cazul contractelor privind pachetele de servicii de călătorie încheiate in sediul agenției de turism sau prin telefon/call center.
ANEXA 1

PARTEA A


Formular cu informaţii standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie atunci când este posibilă utilizarea de hyperlinkuri


    Combinaţia de servicii de călătorie pusă la dispoziţia dumneavoastră este un pachet în înţelesul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative.  

    Prin urmare, veţi beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor. Societatea Top Travel Office SRL sau societatea organizatoare ……………….. (daca Top Travel Office SRL actioneaza ca intermediar in numele si pe seama acestui organizator, in baza unui contract de agentie/mandat cu reprezentare) (vor) fi dupa caz pe deplin responsabilă (responsabile) pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu.  

    În plus, conform legislaţiei, societatea (societăţile) Top Travel Office sau societatea organizatore ………………….. deţine (deţin) protecţie pentru a vă rambursa plăţile şi, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine (devin) insolventă (insolvente).  

    Informaţii suplimentare referitoare la principalele drepturi în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 [a se furniza sub forma unui hyperlink].  

    Urmărind hyperlinkul, călătorul va primi următoarele informaţii:  

    Drepturi principale în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018  

   - Călătorii vor primi toate informaţiile esenţiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie.  

   - Există întotdeauna cel puţin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.  

   - Călătorilor li se pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenţia de turism organizatoare sau cu agentul de turism.  

   - Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări efectuate în mod rezonabil şi eventual a plăţii unor costuri suplimentare.  

   - Preţul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, preţurile carburanţilor) şi dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, şi în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care creşterea preţului este mai mare de 8% din preţul pachetului, călătorul poate înceta contractul. În cazul în care agenţia de turism organizatoare îşi rezervă dreptul de a creşte preţul, călătorul are dreptul la o reducere de preţ dacă apare o scădere a costurilor relevante.  

   - Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi pot obţine rambursarea integrală a oricăror plăţi în cazul în care oricare dintre elementele esenţiale ale pachetului, altul decât preţul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare şi, după caz, la o despăgubire.  

   - Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanţe excepţionale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinaţie care sunt susceptibile de a afecta pachetul.  

   - În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalităţi de încetare adecvată şi justificabilă.  

   - În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul şi acest fapt afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare nu remediază problema.  

   - Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.  

   - Agenţia de turism organizatoare trebuie să ofere asistenţă în cazul în care călătorul se află în dificultate.  

   - În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă, plăţile vor fi rambursate. În cazul în care aceasta intră în insolvenţă după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. Top Travel Office SRL a contractat Scrisoarea de garantie privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre sau pe seama calatorilor in cazul insolventei Seria IAT nr. 6, din 13.10.2021, valabila pana la data de 17.10.2022, sau dupa caz societatea organizatoare…………………………...care a contractat polita de asigurarea ……………………..

Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (Telefon: 021.231.0090, 021.231.0079, 021.230.3248, 021.231.0054, 021.231.0713, Fax: 021.231.0442) în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenţei Top Travel Office SRL.

    În sensul prezentului formular prin agenţie de turism organizatoare se înţelege agenţia de turism organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenţia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018.  

    În cazul prevederilor referitoare la insolvenţă, agenţia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz.  


    Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018PARTEA B


Formular cu informaţii standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie în alte situaţii decât cele care fac obiectul părţii A

  

    Combinaţia de servicii de călătorie pusă la dispoziţia dumneavoastră este un pachet în înţelesul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018.  

    Prin urmare, veţi beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor.  Societatea Top Travel Office SRL sau societatea organizatoare ……………….. (daca Top Travel Office SRL actioneaza ca intermediar in numele si pe seama acestui organizator, in baza unui contract de agentie/mandat cu reprezentare) (vor) fi dupa caz pe deplin responsabilă (responsabile) pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu.  


 În plus, conform legislaţiei, societatea (societăţile) Top Travel Office sau societatea organizatore ………………….. deţine (deţin) protecţie pentru a vă rambursa plăţile şi, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine (devin) insolventă (insolvente).  


    Drepturi principale în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018.  

   - Călătorii primesc toate informaţiile esenţiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie.  

   - Există întotdeauna cel puţin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.  

   - Călătorilor li se pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenţia de turism organizatoare sau cu agentul de turism.  

   - Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări efectuate în mod rezonabil şi eventual a plăţii unor costuri suplimentare.  

   - Preţul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, preţurile carburanţilor) şi dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, şi în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care creşterea preţului este mai mare de 8% din preţul pachetului, călătorul poate înceta contractul. În cazul în care agenţia de turism organizatoare îşi rezervă dreptul de a creşte preţul, călătorul are dreptul la o reducere de preţ dacă apare o scădere a costurilor relevante.  

   - Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi pot obţine rambursarea completă a oricăror plăţi în cazul în care oricare dintre elementele esenţiale ale pachetului, altul decât preţul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare şi, după caz, la o despăgubire.  

   - Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanţe excepţionale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinaţie care sunt susceptibile de a afecta pachetul.  

   - În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalităţi de încetare adecvat şi justificabil.  

   - În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul şi acest fapt afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare nu remediază problema.  

   - Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.  

   - Agenţia de turism organizatoare trebuie să ofere asistenţă în cazul în care călătorul se află în dificultate.  

   - În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă, plăţile vor fi rambursate. În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. Top Travel Office SRL a contractat Scrisoarea de garantie privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre sau pe seama calatorilor in cazul insolventei Seria IAT nr. 6, din 13.10.2021, valabila pana la data de 17.10.2022, cu FONDUL DE GARANTARE A CAPACITATII FINANCIARE IFN S.A., cu sediul în Ploiesti, str. Duca Voda, nr. 23, Jud. Prahova. Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (Societatea de Asigurare City Insurance S.A, la telefon: 021.231.0090, 021.231.0079, 021.230.3248, 021.231.0054, 021.231.0713, Fax: 021.231.0442) în cazul în care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolvenţei Top Travel Office SRL.  

    În sensul prezentului formular prin agenţie de turism organizatoare se înţelege agenţia de turism organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenţia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018.  

    În cazul prevederilor referitoare la insolvenţă, agenţia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz.  

    [Site-ul internet pe care este accesibilă Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018]